Sản phẩm

arcweld180C-MIG

arcweld 180C MIG

Mời quý khách tham khảo chi tiết thông số kỹ thuật . Hoặc liên hệ với công ty chúng tôi để được tư vấn và...

TOMAHAWK-1000-PLASMA-CUTTER

Máy cắt tay Plasma – TOMAHAWK 1000 PLASMA CUTTER

Điện nguồn đầu vào 208-575/1/3/50/60 Chu kỳ làm việc 40A@96V 100% 60A@104V 50% Điện áp đầu vào 37.8A Phạm vi dòng cắt 20-60A Kích thước (H X...

TOMAHAWK-1500-PLASMA-CUTTER

Máy cắt tay Plasma – TOMAHAWK 1500 PLASMA CUTTER

Điện nguồn đầu vào 200-208/230/380/ 460/575/3/50/60 Chu kỳ làm việc 60A/140V/100% 80A/140V/80% 100A/140V/60% Điện áp đầu vào Phạm vi dòng cắt 25-100A Kích thước (H X W...

TOMAHAWK-1538

Máy cắt tay Plasma – TOMAHAWK® 1538

Điện nguồn đầu vào 400/3/50/60 Chu kỳ làm việc 100AV@40% 60A@100% Điện áp đầu vào 32A Phạm vi dòng cắt 30-100A Kích thước (H X W X...

TOMAHAWK-375-PLASMA-CUTTER

Máy cắt tay Plasma-TOMAHAWK® 375 PLASMA CUTTER

Điện nguồn đầu vào 208/230/1/60 Chu kỳ làm việc 13A@85.2V 100% 18A@87.2V 60% Điện áp đầu vào 21.7A Phạm vi dòng cắt 10-25A Kích thước (H X...

TOMAHAWK-625-PLASMA-CUTTER---K2807-1

Máy cắt tay Plasma-TOMAHAWK® 625 PLASMA CUTTER

Điện nguồn đầu vào 208/230/1/60 Chu kỳ làm việc 24A@89.6V 100% 29A@91.8V 60% Điện áp đầu vào 36.8A Phạm vi dòng cắt 10-40A Kích thước (H X...

FLEXTEC-650

Máy hàn đa năng – FLEXTEC™ 650

Mời quý khách tham khảo chi tiết thông số kỹ thuật . Hoặc liên hệ với công ty chúng tôi để được tư vấn và...

OPTIMARC-500PA

Máy hàn đa năng – OPTIMARC® 500PA

Mời quý khách tham khảo chi tiết thông số kỹ thuật . Hoặc liên hệ với công ty chúng tôi để được tư vấn và...

OPTIMARC-CV-CC-500

Máy hàn đa năng – OPTIMARC® CV/CC 500

Mời quý khách tham khảo chi tiết thông số kỹ thuật . Hoặc liên hệ với công ty chúng tôi để được tư vấn và...

FLEXTEC-450

Máy hàn đa năng -FLEXTEC™ 450

Mời quý khách tham khảo chi tiết thông số kỹ thuật . Hoặc liên hệ với công ty chúng tôi để được tư vấn và...

Copyright © 2016 by Cty cổ phần Hai Tốt - Developed by AZDIGI

Scroll