Xem tất cả 5 kết quả

Các tính năng – Continuous Output Control – Tập trung hồ quang cho độ dày vật liệu khác nhau. – Chạm vào Start System – Đáng tin cậy bắt đầu hồ quang plasma không có tần số cao. – Purge Control – Dễ dàng thiết lập lưu lượng khí nén để cắt. – Hệ thống làm mát tối ưu , giảm tiêu hao phụ tùng…. Vật liệi cắt: thép thường, thép không gỉ, nhôm, …v.v
Các tính năng – Continuous Output Control – Tập trung hồ quang cho độ dày vật liệu khác nhau. – Chạm vào Start System – Đáng tin cậy bắt đầu hồ quang plasma không có tần số cao. – Purge Control – Dễ dàng thiết lập lưu lượng khí nén để cắt. – Hệ thống làm mát tối ưu , giảm tiêu hao phụ tùng…. Vật liệi cắt: thép thường, thép không gỉ, nhôm, …v.v
Top Features
  • Innovative advanced arc starting without HF
  • Innovative advanced electrode and nozzle design
  • Innovative advanced design increases lifetime of consumables
  • Less heat input, less distortion
  • Multiple torch configurations

Input power: 400/3/50/60
Processes: Plasma Cutting

Output: CC, DC
Input: 3 phase, 50/60Hz
  • Ultimate Portability- tích hợp sẵn máy nén khí bên trong , phù hợp với những nới không có nguồn khí nén sử dụng.
  • Continuous Output Control - Tính năng này giúp tập trung tia cho cắt vật liệu dày.
  • Front Panel Purge Control -  dễ dàng điều chỉnh lưu lượng cho khí nén ở mặt trước của máy.
Các tính năng - Continuous Output Control - Tập trung hồ quang cho độ dày vật liệu khác nhau. - Chạm vào Start System - Đáng tin cậy bắt đầu hồ quang plasma không có tần số cao. - Purge Control - Dễ dàng thiết lập lưu lượng khí nén để cắt. - Hệ thống làm mát tối ưu , giảm tiêu hao phụ tùng.... Vật liệi cắt: thép thường, thép không gỉ, nhôm, ...v.v