SÚNG HÀN

Magnum-PRO-175L-Welding-Gun

Súng hàn – Magnum® PRO 175L Welding Gun

Tính năng:            MIG (GMAW), Flux-Cored Self-Shielded (FCAW-S), Flux-Cored Gas-Shielded (FCAW-G), Pulsed MIG Khả năng chịu dòng : 175A tại 40%...

Magnum-PRO-250L-Welding-Gun-(15-ft.)

Súng hàn – Magnum® PRO 250L Welding Gun (15 ft.)

Tính năng:            MIG (GMAW), Flux-Cored Self-Shielded (FCAW-S), Flux-Cored Gas-Shielded (FCAW-G), Pulsed MIG Khả năng chịu dòng : 250A tại 40%...

Magnum-PRO-Curve-200-300-400-Welding-Gun-(10-ft.)

Súng hàn – Magnum® PRO Curve™ 200 Welding Gun

Tính năng:            MIG (GMAW), Flux-Cored Self-Shielded (FCAW-S), Flux-Cored Gas-Shielded (FCAW-G), Pulsed MIG Khả năng chịu dòng :200A tại 60% Đường...

Magnum-PRO-Curve-200-300-400-Welding-Gun-(10-ft.)

Súng hàn – Magnum® PRO Curve™ 400 Shortneck Welding Gun

Tính năng:            MIG (GMAW), Flux-Cored Self-Shielded (FCAW-S), Flux-Cored Gas-Shielded (FCAW-G), Pulsed MIG Khả năng chịu dòng :400A tại 60% Đường...

Magnum-PRO-Curve-200-300-400-Welding-Gun-(10-ft.)

Súng hàn – Magnum® PRO Curve™ 300 Welding Gun

Tính năng:            MIG (GMAW), Flux-Cored Self-Shielded (FCAW-S), Flux-Cored Gas-Shielded (FCAW-G), Pulsed MIG Khả năng chịu dòng :300A tại 60% Đường...

Magnum-PRO-100L-Welding-Gun

Súng hàn MIG – Magnum® PRO 100L Welding Gun

Mời quý khách tham khảo chi tiết thông số kỹ thuật . Hoặc liên hệ với công ty chúng tôi để được tư vấn và...

Magnum-250LX-Spool-Gun

Súng hàn nhôm – Magnum® 250LX Spool Gun

Mời quý khách tham khảo chi tiết thông số kỹ thuật . Hoặc liên hệ với công ty chúng tôi để được tư vấn và...

Magnum-PRO-100SG-Spool-Gun

Súng hàn nhôm – Magnum® PRO 100SG Spool Gun

Tính năng:            MIG (GMAW), Flux-Cored Self-Shielded (FCAW-S), Flux-Cored Gas-Shielded (FCAW-G), Pulsed MIG Khả năng chịu dòng :130A tại 30% Đường...

Copyright © 2016 by Cty cổ phần Hai Tốt - Developed by AZDIGI

Scroll